advokacie 24 banner

Advokátní kancelář JUDr. Michala Zemana poskytuje svým klientům právní služby v českém, anglickém a německém jazyce v následujících právních oborech:

Občanské právo
 • - tvorba a připomínkování smluvní dokumentace
 • - vymáhání pohledávek před obecnými soudy a v exekučních řízeních
 • - zastupování klientů v exekučních řízeních
 • - zastupování klientů v řízeních o náhradu škody
 • - zastupování klientů v dědickém řízení
 • - právní vztahy související s nemovitostmi
 • - právní vztahy související s odpovědností majitele zvířete za způsobenou škodu
Obchodní právo
 • - tvorba a připomínkování smluvní dokumentace
 • - zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • - zastupování společníků na valných hromadách
 • - směnečné právo
Trestní právo a přestupky
 • - obhajoba fyzických a právnických osob ve všech fázích trestního řízení
 • - obhajoba mladistvých pachatelů
 • - zastupování fyzických a právnických osob ve všech fázích přestupkového řízení
 • - zastupování poškozených v trestním řízení a ochrana jejich práv
Pracovní právo
 • - obecná podpora zaměstnavatelů v rámci řešení pracovněprávní problematiky
 • - tvorba a připomínkování smluvní dokumentace
 • - ochrana zaměstnanců před šikanózním jednáním zaměstnavatele
 • - zastupování klientů v řízeních o neplatnosti rozvázání pracovního poměru
 • - žaloby a zastupování v soudních řízeních