advokacie 24 banner

Odměna advokátní kanceláře JUDr. Michala Zemana za poskytování právních služeb se řídí zpravidla jeho smlouvou s klientem, a to formou hodinové odměny. Konkrétní výše odměny je s klientem vždy předem projednána a je závislá na složitosti a časové náročnosti konkrétního případu.

 

Po předchozí dohodě s klientem lze rovněž sjednat odměnu úkonovou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, případně u dlouhodobějších klientů odměnu sjednanou ve formě měsíčního paušálu. V odůvodněných případech je rovněž možné sjednat odměnu podílovou závislou na úspěchu ve sporu.

 

Odměna za poskytování právních služeb vždy závisí na individuální dohodě s klientem a je sjednána zpravidla před zahájením poskytování právních služeb.

 

 

Informace pro spotřebitele

 

Advokátní kancelář tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů informuje, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je tak klient (spotřebitel) oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu.