Advokátní kancelář JUDr. Michala Zemana je advokátní kanceláří poskytující právní služby na vysoké profesní úrovni široké škále klientů (fyzické osoby, podnikatelé, orgány veřejné správy). Naší prioritou je poskytovat právní služby na vysoké odborné úrovni a poskytnout klientům účelnou a efektivní odbornou pomoc při řešení situací souvisejících s jejich životem, podnikáním nebo jinými životními situacemi. Cílem naší práce je spokojený klient.

 

Advokátní kancelář JUDr. Michala Zemana poskytuje právní služby primárně z oblasti práva občanského (vymáhání pohledávek a zastupování klientů v nalézacím i exekučním řízení, tvorba smluvní dokumentace, dědické řízení, náhrada škody), pracovního (tvorba smluvní a vnitropodnikové dokumentace, řešení konfliktů se zaměstnanci/zaměstnavateli, zastupování při soudních řízeních) a trestního (obhajoba trestně stíhaných osob, zastupování poškozených v trestním řízení, sepis trestních oznámení). V rámci komplexnosti právních služeb spolupracuje advokátní kancelář JUDr. Michala Zemana s daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky, soudními exekutory a notáři.

 

JUDr. Michal Zeman absolvoval Právnickou fakultu Západočeské v Plzni a následně složil rigorózní zkoušku z oboru trestního práva. V rámci svého studia absolvoval JUDr. Michal Zeman studijní stáže na Ernst-Moritz-Arndt Universität v Greifswaldu (Německo), Leopold-Franzens-Universität v  Innsbrucku (Rakousko) a Manchester Metropolitan University (Velká Británie) a následně pracovní stáž v advokátní kanceláři německého advokáta Christiana Bibelriethera. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2012 zahájil JUDr. Michal Zeman vlastní advokátní praxi.

 

JUDr. Michal Zeman je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14836.